Ιndividual sweets


Banoffee (Luxury)

Code: 01211
Weight / PCS per Box: 290gr / 20
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

6

Days

0

Days

4

Hours

Black forest

Code: 01190
Weight / PCS per Box: 220gr / 20
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Lila pause (Luxury)

Code: 01167
Weight / PCS per Box: 290gr / 20
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

6

Days

0

Days

4

Hours

Ventouza (Luxury)

Code: 01215
Weight / PCS per Box: 350gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Kok

Code: 01184
Weight / PCS per Box: 150gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Brownies

Code: 01179
Weight / PCS per Box: 190gr / 13
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Ekmek

Code: 01165
Weight / PCS per Box: 190gr / 13
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Savaren

Code: 01198
Weight / PCS per Box: 330gr / 9
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Profiterol chocolate

Code: 01164
Weight / PCS per Box: 190gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Profiterol

Code: 01163
Weight / PCS per Box: 190gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Souffle lower (Luxury)

Code: 01212
Weight / PCS per Box: 230gr / 7
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

8

Days

0

Days

4

Hours

Souffle (Luxury)

Code: 01213
Weight / PCS per Box: 330gr / 10
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

8

Days

0

Days

4

Hours

Τart

Code: 01185
Weight / PCS per Box: 210gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Eclair

Code: 01196
Weight / PCS per Box: 240gr / 9
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Rolo

Code: 01199-01200
Weight / PCS per Box: 200gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Cornet

Code: 01206
Weight / PCS per Box: 260gr / 6
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Creme souffle (Luxury)

Code: 01214
Weight / PCS per Box: 370gr / 10
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Millefeuille

Code: 01197
Weight / PCS per Box: 260gr / 9
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Tiramisu

Code: 01187
Weight / PCS per Box: 190gr / 13
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Triangle

Code: 01186
Weight / PCS per Box: 350gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Τruffle

Code: 01183
Weight / PCS per Box: 250gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

20

Days

0

Days

4

Hours

Cheese cake cherry

Code: 01180
Weight / PCS per Box: 200gr / 20
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

10

Days

0

Days

4

Hours

Lemon pie

Code: 01181
Weight / PCS per Box: 200gr / 20
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

10

Days

0

Days

4

Hours

Oreo (Luxury)

Code: 01216
Weight / PCS per Box: 250gr / 20
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

8

Days

0

Days

4

Hours

Panna cotta orange (Luxury)

Code: 01218
Weight / PCS per Box: 240gr / 15
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Truffle almond

Code: 01183
Weight / PCS per Box: 200gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

20

Days

0

Days

4

Hours

Creme brulle

Code: 01182
Weight / PCS per Box: 200gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Walnut cake

Code: 01201
Weight / PCS per Box: 230gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

20

Days

0

Days

4

Hours

Pasta pistachio

Code: 01779
Weight / PCS per Box: 180gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Pasta strawberry

Code: 01777
Weight / PCS per Box: 180gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Pasta caramel

Code: 01778
Weight / PCS per Box: 180gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Pasta coco

Code: 01192
Weight / PCS per Box: 180gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Pasta cookies

Code: 01528
Weight / PCS per Box: 180gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Pasta black forest

Code: 01194
Weight / PCS per Box: 180gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Pasta chocolate

Code: 01193
Weight / PCS per Box: 180gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 10 / ~ 136

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma amarena

Code: 01733
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma cookies

Code: 01736
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma ferrero

Code: 01735
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma pistachio

Code: 02039
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma coco

Code: 02040
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma caramel

Code: 01955
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma chocolate strawberry

Code: 01956
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma orange

Code: 01732
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma chocolate

Code: 01731
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours

Forma stracciatella

Code: 01734
Weight / PCS per Box: 170gr / 12
Dimensions Box / Box per pallet: 30 x 40 x 7 / ~ 200

ORDER PER BOX

Durability:

-18 ºC

+4 ºC

COOL & DRY

DEFROSTING

240

Days

5

Days

0

Days

4

Hours