Ζαχαροπλαστείο Γάλβας
ΓΑΛΒΑΣ Α.Ε. / GALVAS SA
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / CUSTOMER SATISFACTION QUESTIONNAIRE
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
1: Καθόλου / Not at all
5: Άριστα / Excellent
Ζαχαροπλαστείο Γάλβας

Τμήμα εξυπηρέτησης
εταιρικών πελατών / Service department corporate clients